AOPK ČR >> Lovoš
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Lovoš

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů, teplomilných a acidofilních doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních a květnatých bučin; společenstva širokolistých stepních trávníků; štěrbinová vegetace skal a drolin; populace druhu živočicha přástevníka kostivalového, včetně jeho biotopu

Základní údaje

Rozloha 51,23 ha
Nadmořská výška 328 - 564 m
Území je zvláště chráněno od 16. 11. 1948
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Lovoš

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt