AOPK ČR >> Rašeliniště Mařeničky
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Rašeliniště Mařeničky

Předmět ochrany

Rašelinná březina a rašeliniště jedinečné v oblasti Lužických hor s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin (klikva bahenní, rosnatka okrouhlolistá). Cenné jsou rovněž navazující biotopy mokřadních luk a rozsáhlé rákosiny s vodní plochou jako potenciální hnízdiště ptactva.

Základní údaje

Rozloha 5,83 ha
Nadmořská výška 354 - 370 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště Mařeničky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt