AOPK ČR >> Noldenteich
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Noldenteich

Předmět ochrany

Rybníček s přirozenými břehovými porosty a výskytem řady cenných rostlinných společenstev (rašeliniště, ostřicové porosty, olšiny a rašelinné smrčiny). Jde o nejbohatší lokalitu zvláště chráněné rosnatky okrouhlolisté v Lužických horách, z dalších cenných druhů zde rostou skřípinec jezerní nebo suchopýr úzkolistý.

Základní údaje

Rozloha 1,60 ha
Nadmořská výška 365 - 375 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Noldenteich

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt