AOPK ČR >> Růžová
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Růžová

Předmět ochrany

Mokřadní ekosystémy podél pramenného úseku Růžového potoka, v nichž se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin, zejména: prstnatec májový, ostřice blešní, vachta trojlistá, vrba plazivá rozmarýnolistá ; ropucha obecná, čolek horský, čolek obecný, zmije obecná, chřástal polní.

Základní údaje

Rozloha 24,81 ha
Nadmořská výška 672 - 736 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Růžová

Flóra

Dříve zde rostly druhy jako hořec jarní nebo tučnice obecná, dnes zde ještě nalezneme vachtu trojlistou, prstnatec májový nebo vrbu rozmarýnolistou.

Fauna

Zdejší mokré louky představují významnou lokalitu silně ohroženého chřástala polního, zalétá sem lovit čáp černý i čáp bílý, rozmnožují se zde ropucha obecná, skokan hnědý, čolek horský i obecný, z plazů zde žije zmije obecná.

Víte že

v těchto místech stávala osada Růžová (Rosendorf) založená kolem roku 1749 hrabětem Ferdinandem Bonaventurou Harrachem, zaniklá po odsunu německých obyvatel po roce 1945?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt