AOPK ČR >> Morgenland
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Morgenland

Předmět ochrany

Luční společenstva (mokřadní a mezofilní), na části území smíšený lesní porost.

Základní údaje

Rozloha 1,83 ha
Nadmořská výška 754 - 768 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Morgenland

Flóra

Struktura vegetace je závislá především na rozdílných hydropedologických podmínkách území. Nejvlhčí části území je možné zařadit k podsvazům Filipendulenion ulmariae, as. Chaerophyllo hirsuti - Filipendulenion ulmariae a do podsvazu  Calthenion. Sušší JZ část území sousedící s lesním porostem lze zařadit do svazu  Arrhenatherion, as. Trifolio - Festucetum rubrae.

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin:

Orchis mascula subsp. signifera – vstavač mužský znamenaný

Dactylorhiza majalis subsp. majalis – vstavač májový

Gymnadenia conopsea subsp. conopsea – pětiprstka žežulník

Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý

Způsoby péče o území

Louka v PP je každoročně kosena.

Víte že

Jméno Morgenland nesla dnes již zaniklá osada, která ležela cca 0,5 km severně od PP? První zmínka o osadě pochází z roku 1662.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt