AOPK ČR >> Chrášťanský vrch
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Chrášťanský vrch

Předmět ochrany

Porosty květnatých bučin a suťových lesů s charakteristickou druhovou skladbou stromového, bylinného a mechového patra a vegetace narušovaných míst a stinných skal. Předmětem ochrany je také bylina měsíčnice vytrvala a společenstva ptáků starých smíšených lesních porostů.

Základní údaje

Rozloha 16,87 ha
Nadmořská výška 672 - 778 m
Území je zvláště chráněno od 1. 2. 2003
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chrášťanský vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt