AOPK ČR >> Bohyňská lada
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bohyňská lada

Předmět ochrany

Jedinečný fragment tzv. orchideových luk s koncentrovaným výskytem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin (např. hadilka obecná, hvozdík pyšný, pětiprstka žežulík, prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, vemeník dvoulistý, vstavač kukačka, vstavač osmahlý).

Základní údaje

Rozloha 14,35 ha
Nadmořská výška 198 - 328 m
Území je zvláště chráněno od 20. 1. 2003
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bohyňská lada

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt