AOPK ČR >> Chebzí
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Chebzí

Předmět ochrany

Louky s výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin (zejména vstavačovitých)

Základní údaje

Rozloha 2,86 ha
Nadmořská výška 528 - 553 m
Území je zvláště chráněno od 21. 1. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chebzí

Geologie

Z geologického hlediska území leží na rozhraní žulovského plutonu a jesenického amfibolitového masivu.

Flóra

Jde o komplex zachovalých druhově pestrých mezofilních a suchých luk s výskytem řady zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, především z čeledi vstavačovitých, s největší populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) v CHKO Jeseníky.

Fauna

V PP Chebzí se vyskytuje jediná životaschopná populace saranče vrzavé (Psophus stridulus) v CHKO Jeseníky. Zajímavý je také výskyt čelnatky řebříčkové (Dictyophara europaea).

Způsoby péče o území

Louky v PP se každoročně sekají, část slouží jako pastvina pro ovce.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt