AOPK ČR >> Brazilka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Brazilka

Předmět ochrany

Rostlinná společenstva vřesovišť as. Nardo-Juncetum squarrosi ve formě, která nemá obdoby minimálně v tuzemském měřítku. Dalším předmětem je výskyt zvláště chráněných, silně ohrožených druhů rostlin: všivec mokřadní, rosnatka okrouhlolistá, rdest alpský. Jde o modelovou lokalitu komplexní revitalizace plochy zasažené předchozí náhradní rekultivací.

Základní údaje

Rozloha 8,61 ha
Nadmořská výška 540 - 565 m
Území je zvláště chráněno od 1. 8. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Brazilka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt