AOPK ČR >> Niva Branné
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Niva Branné

Předmět ochrany

Ochrana přirozeně utvářeného koryta Branné a ohrožených rostlin a živočichů vázaných na jeho nivu, včetně těchto stanovišť.

Základní údaje

Rozloha 9,03 ha
Nadmořská výška 630 - 655 m
Území je zvláště chráněno od 18. 12. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Niva Branné

Geologie

Nivu tvoří převážně kvartérní sedimenty, navazující okolí pak svahoviny krystalinika staroměstské kotliny.

Flóra

V lesní vegetaci nivy převládá jasan ztepilý a olše šedá, místy je doplňuje javor klen, olše lepkavá, střemcha obecná a vrba jíva. Na svazích pak dominuje javor klen, k němuž se připojuje bříza bělokorá, topol osika a smrk ztepilý.

V nelesní vegetaci na vlhkých stanovištích převládá tužebník jilmový a devětsil lékařský, k nimž přistupuje kopřiva dvoudomá, pcháč zelinný, děhel lesní, lokálně chrastice rákosová. Na mezofilních nekosených loukách roste srha říznačka, psárka luční, ovsík vyvýšený, vratič obecný, bolševník obecný a škarda dvouletá.

Víte že

Dynamický vývoj historicky částečně upraveného koryta toku započal při povodních v roce 1997, kdy vodní tok vybřežil a změnil v délce asi 220 m trasu koryta?  V místě návratu nového toku do původního koryta vznikl cca 1 m vysoký stupeň, který představuje čelo zpětné eroze. Za období let 1998 - 2011 se tento stupeň posunul přibližně 190 m proti proudu.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt