AOPK ČR >> Loupežnická jeskyně
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Loupežnická jeskyně

Předmět ochrany

Rozsáhlá puklinová jeskyně v neovulkanickém masivu, vzniklá posunem jednotlivých bloků rozpukané horniny (fonolit) ve strmém svahu Zámeckého vrchu, ochrana populací letounů a mloka skvrnitého

Základní údaje

Rozloha 13,04 ha
Nadmořská výška 235 - 310 m
Území je zvláště chráněno od 22. 10. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Loupežnická jeskyně

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt