AOPK ČR >> Skalní potok
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Skalní potok

Předmět ochrany

Zvláštní ochrana lesních porostů v 5. a 6. lesním vegetačním stupni, z nichž některé se přibližují přirozené struktuře lesa, nebo mají až pralesovitý charakter. Výskyt vzácných ptačích druhů. Raritou je jediný zachovalý exemplář tisu červeného v lesních porostech CHKO Jeseníky.

Základní údaje

Rozloha 198,98 ha
Nadmořská výška 655 - 930 m
Území je zvláště chráněno od 15. 5. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Skalní potok

Flóra

Ze zvláště chráněných druhů rostlin lze uvést např. sklenobýl bezlistý, krtičník jarní nebo jednokvítek velekvětý.

Raritou je jediný zachovalý exemplář tisu červeného v lesních porostech CHKO Jeseníky.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt