AOPK ČR >> Stráně Hlubokého dolu
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Stráně Hlubokého dolu

Předmět ochrany

Ochrana xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismů typických pro tyto biotopy včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. kosatec bezlistý - Iris aphylla, koniklec luční - Pulsatilla pratensis, třemdava bílá - Dictamnus albus).

Základní údaje

Rozloha 4,69 ha
Nadmořská výška 240 - 276 m
Území je zvláště chráněno od 14. 2. 2001
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Stráně Hlubokého dolu

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt