AOPK ČR >> Borečský vrch
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Borečský vrch

Předmět ochrany

Ochrana geologických jevů a květeny.

Základní údaje

Rozloha 11,96 ha
Nadmořská výška 350 - 440 m
Území je zvláště chráněno od 23. 6. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Borečský vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt