AOPK ČR >> Franz-Franz
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Franz-Franz

Předmět ochrany

Jedno z nejvýznamnějších zimovišť zvláště chráněného druhu v kategorii kriticky ohrožených druhů vrápence malého. A dále pozůstatky pralesovitého typu porostu, na jehož biotop je vázána řada dalších zvláště chráněných druhů fauny. Zalesněný hřeben jako celek tvoří významný ekosystém.

Základní údaje

Rozloha 18,97 ha
Nadmořská výška 692 - 774 m
Území je zvláště chráněno od 6. 6. 2000
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Franz-Franz

Fauna

Předmětem ochrany této rezervace je podzemní systém štol, kde zimují mnohé druhy netopýrů.

Netopýr velkýPR Franz-Franz

Netopýr brvitý

Víte že

 

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt