AOPK ČR >> Kalábová
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Kalábová

Předmět ochrany

Mokřad s výskytem ohrožených druhů rostlin

Základní údaje

Rozloha 0,58 ha
Nadmořská výška 517 - 535 m
Území je zvláště chráněno od 15. 8. 1999
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kalábová

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt