AOPK ČR >> Kuzov
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Kuzov

Předmět ochrany

Průnik dvou žil leucitického tefritu, okolí je tvořeno turonskými usazeninami. Je důkazem genetické jednoty mezi Českým středohořím a Doupovskými horami. Na skalních útvarech se vyskytují stepní společenstva s význačnými a chráněnými druhy rostlin.

Základní údaje

Rozloha 7,85 ha
Nadmořská výška 330 - 385 m
Území je zvláště chráněno od 3. 11. 1949
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kuzov

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt