AOPK ČR >> Oborská luka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Oborská luka

Předmět ochrany

Vlhké louky u rybníka Oborský s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 11,86 ha
Nadmořská výška 320 - 344 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Oborská luka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt