AOPK ČR >> Krabonošská niva
AOPK ČR - RP Jižní Čechy, Krajský úřad Jihočeského kraje Seznam lokalit

Přírodní rezervace Krabonošská niva

Předmět ochrany

Ochrana přírodního toku řeky Lužnice a její nivy, s charakteristickým reliéfem a s mozaikou různých typů mokřadních a lučních společenstev. Území má význam především pro neporušenost hydrologického režimu a jako refugium cenných mokřadních společenstev s řadou vzácných, ohrožených či jinak významených druhů.

Základní údaje

Rozloha 36,45 ha
Nadmořská výška 464 - 477 m
Území je zvláště chráněno od 4. 6. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy, Krajský úřad Jihočeského kraje
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Krabonošská niva

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt