AOPK ČR >> Šumárník
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Šumárník

Šumárník

Předmět ochrany

Unikátní rostlinná společenstva skal.

Základní údaje

Rozloha 0,75 ha
Nadmořská výška 1050 - 1073 m
Území je zvláště chráněno od 6. 5. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Šumárník

Flóra

Geologické podloží umožňuje výskyt vápnomilných druhů jako lomikámen vždyživý, mázdřinec rakouský, prorostlík dlouholistý a sleziník zelený. Dále zde rostou ohrožené druhy šabřina tatarská, lilie zlatohlávek, lněnka alpská, které charakterizují vegetaci subalpínských vysokostébelných trávníků. Nelze nezmínit vratičku měsíční, pětiprstku žežulník a zejména druh játrovky mozolku skalní, která zde má jedinou recentní lokalitu v České republice. V současné době je zde evidováno 220 druhů rostlin, z toho 9 ohrožených.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt