AOPK ČR >> Bažantník
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bažantník

Předmět ochrany

Fragment lipové doubravy a na ni navazující olšiny a mokřadu na břehu rybníka Bažantník. Zejména pak ochrana biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, kteří se zde vyskytují.

Základní údaje

Rozloha 14,06 ha
Nadmořská výška 256 - 269 m
Území je zvláště chráněno od 21. 3. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bažantník

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt