AOPK ČR >> Trosky
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Trosky

Předmět ochrany

Suky nefelinického čediče, symbol Českého ráje

Základní údaje

Rozloha 3,47 ha
Nadmořská výška 450 - 488 m
Území je zvláště chráněno od 22. 4. 1998
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Trosky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt