AOPK ČR >> Horní luka
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Horní luka

Předmět ochrany

Vegetace mírně vlhkých luk s prameništi s význačnými druhy květeny.

Základní údaje

Rozloha 6,46 ha
Nadmořská výška 618 - 684 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1997
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Horní luka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt