AOPK ČR >> Ptačí stěna
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Ptačí stěna

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou společenstva podhorských lesních ekosystémů květnatých kostřavových a kyčelnicových bučin, rostoucích v mozaice s acidofilními bučinami a suťovými lesy, a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin.

Základní údaje

Rozloha 20,53 ha
Nadmořská výška 735 - 875 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1997
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ptačí stěna

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt