AOPK ČR >> Malá skála
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Malá skála

Předmět ochrany

Vegetace podhorských a horských bučin na sutích.

Základní údaje

Rozloha 9,17 ha
Nadmořská výška 810 - 900 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1997
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Malá skála

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt