AOPK ČR >> Prameny Klíčavy
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Prameny Klíčavy

Předmět ochrany

Mimořádně cenná stanoviště s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. V území je popsáno více než 270 druhů cévnatých rostlin a několik desítek druhů vzácných živočichů. Lokalita rašelinného prameniště je jediná svého druhu v CHKO Křivoklátsko.

Základní údaje

Rozloha 48,65 ha
Nadmořská výška 420 - 440 m
Území je zvláště chráněno od 16. 10. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Prameny Klíčavy

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt