AOPK ČR >> Jezírka
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jezírka

Předmět ochrany

Významné paleontologické lokality skryjsko-týřovického kambria, velmi cenná botanická společenstva s více než 240 druhy cévnatých rostlin a zachovalých lesních společenstev, blížících se přirozené druhové skladbě s více než 25 druhy dřevin.

Základní údaje

Rozloha 58,84 ha
Nadmořská výška 260 - 430 m
Území je zvláště chráněno od 1. 11. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jezírka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt