AOPK ČR >> Kohoutov
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Kohoutov

Předmět ochrany

Ochrana přirozeného starého smíšeného porostu s převládajícím bukem a typickou bučinnou květenou.

Základní údaje

Rozloha 28,52 ha
Nadmořská výška 420 - 572 m
Území je zvláště chráněno od 7. 5. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kohoutov

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt