AOPK ČR >> Bučiny u Rakous
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bučiny u Rakous

Předmět ochrany

Lesní společenstvo polopřirozeného charakteru s převahou buku ve stáří 80 115 let, rostoucí na slinitém pískovci, s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a členitou geomorfologii. Je významným prvkem ekologické stability krajiny funkční biocentrum regionálního významu v trase nadregionálního biokoridoru v údolí řeky Jizery.

Základní údaje

Rozloha 24,44 ha
Nadmořská výška 260 - 420 m
Území je zvláště chráněno od 7. 6. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bučiny u Rakous

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt