AOPK ČR >> Cestiska
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Cestiska

Předmět ochrany

Bývalé pastviny na skeletovitém podkladu s rozptýleným porostem jalovce a borovice lesní. Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 3,10 ha
Nadmořská výška 490 - 515 m
Území je zvláště chráněno od 16. 1. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Cestiska

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt