AOPK ČR >> Vústra
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Vústra

Předmět ochrany

Mokřadní biotop s výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů a udržení odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj.

Základní údaje

Rozloha 2,26 ha
Nadmořská výška 280 - 300 m
Území je zvláště chráněno od 18. 10. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vústra

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt