AOPK ČR >> Návesník
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Návesník

Návesník

Předmět ochrany

Společenstva rašelinných, slatinných a vlhkých pcháčových luk, smilkových trávníků a rybníka s pobřežními porosty ostřic a makrofytní vegetací stojatých vod. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace ostřice dvoudomé, ostřice plstnatoplodé, suchopýrku alpského, všivce lesního, prstnatce májového, tolije bahenní, vachty trojlisté, zmije obecné, skokana krátkonohého, skokana ostronosého, čolka horského, čolka obecného, ještěrky živorodé, bekasiny otavní, rosničky zelené, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného, včetně jejich biotopů.

Základní údaje

Rozloha 8,77 ha
Nadmořská výška 619 - 630 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Návesník

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt