AOPK ČR >> Malá Strana
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Malá Strana

Předmět ochrany

Ekosystémy vlhkých až mezofilních luk, mokřadů, rybníka a drobných lesnatých remízů s vysokým zastoupením ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Základní údaje

Rozloha 24,62 ha
Nadmořská výška 713 - 734 m
Území je zvláště chráněno od 1. 9. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Malá Strana

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt