AOPK ČR >> Kleneč
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Kleneč

Předmět ochrany

Trvalé travní porosty tvořené zejména společenstvy otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, kostřavových trávníků písčin a suchých vřesovišť nížin a pahorkatin; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace hvozdíku písečného českého, včetně jejich biotopů; lesní porosty tvořené společenstvem acidofilní doubravy na písku

Základní údaje

Rozloha 5,30 ha
Nadmořská výška 198 - 222 m
Území je zvláště chráněno od 25. 8. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kleneč

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt