AOPK ČR >> Kurfürstovo rameno
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Kurfürstovo rameno

Kurfürstovo rameno

Předmět ochrany

Vodní a mokřadní ekosystém uměle odstavený říční meandr s dynamickou sukcesní řadou vegetace.

Základní údaje

Rozloha 5,02 ha
Nadmořská výška 220 m
Území je zvláště chráněno od 7. 6. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kurfürstovo rameno

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt