AOPK ČR >> Klečové louky
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Klečové louky

Předmět ochrany

Komplex horských vrchovišť s přirozenými bezlesími, s porosty kleče a rašelinné smrčiny s vzácnými druhy rostlin a živočichů na tato stanoviště vázanými.

Základní údaje

Rozloha 7,78 ha
Nadmořská výška 960 - 988 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Klečové louky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt