AOPK ČR >> Libuňka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Libuňka

Předmět ochrany

Přirozený tok s typickými meandry a břehovými porosty jako významný krajinotvorný prvek a životní prostředí chráněných a ohrožených druhů živočichů CHKO Český ráj.

Základní údaje

Rozloha 4,53 ha
Nadmořská výška 264 - 275 m
Území je zvláště chráněno od 1. 11. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Libuňka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt