AOPK ČR >> Babinské louky
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Babinské louky

Předmět ochrany

Populace kriticky ohroženého zvonce liliolistého (Adenophora liliifolia) a dalších významných druhů květeny vlhkých podhorských luk na části zbytku tzv. babinských orchidejových luk.

Základní údaje

Rozloha 40,87 ha
Nadmořská výška 510 - 585 m
Území je zvláště chráněno od 15. 11. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Babinské louky

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt