AOPK ČR >> Třesín
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Třesín

Třesín

Předmět ochrany

Ochrana významné krajinné dominanty, krasových povrchových i podzemních jevů s lokalitami světoznámých paleontologických a archeologických nálezů a místy se zachovalými fragmenty přirozených lesních porostů.

Základní údaje

Rozloha 144,54 ha
Nadmořská výška 230 - 290 m
Území je zvláště chráněno od 1. 4. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Třesín

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt