AOPK ČR >> Lužické šipáky
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Lužické šipáky

Předmět ochrany

Území s bohatým výskytem dubu pýřitého šipáku (Quercus pubescens), který je zde zastoupen v různých věkových třídách na prudkém svahu s četnými sesuvy půdy.

Základní údaje

Rozloha 4,14 ha
Nadmořská výška 275 - 340 m
Území je zvláště chráněno od 30. 6. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Lužické šipáky

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt