AOPK ČR >> Grun
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Grun

Předmět ochrany

Uchování krajinářsky hodnotných území, především ochrana významných rostlinných a živočišných společenstev, jejichž zachování je nezbytným předpokladem pro vytvoření kostry ekologické stability krajiny.

Základní údaje

Rozloha 3,48 ha
Nadmořská výška 550 - 640 m
Území je zvláště chráněno od 1. 8. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Grun

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt