AOPK ČR >> Hluboče
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Hluboče

Předmět ochrany

Zbytek typické bělokarpatské louky s bohatou květenou

Základní údaje

Rozloha 2,58 ha
Nadmořská výška 430 - 490 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Hluboče

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt