AOPK ČR >> Chladný vrch
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Chladný vrch

Předmět ochrany

Dva staré bukové porosty, naleziště tesaříka alpského

Základní údaje

Rozloha 5,89 ha
Nadmořská výška 490 - 660 m
Území je zvláště chráněno od 1. 10. 1991
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chladný vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt