AOPK ČR >> Na Stráži
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Na Stráži

Předmět ochrany

Uchování naleziště početné populace druhu Orchis morio a další významné xerotermní vegetace.

Základní údaje

Rozloha 3,72 ha
Nadmořská výška 556 - 610 m
Území je zvláště chráněno od 1. 5. 1993
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na Stráži

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt