AOPK ČR >> Daliboř
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Daliboř

Daliboř

Předmět ochrany

Soubor lučních a mokřadních společenstev s výskytem typických i vzácných a ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Základní údaje

Rozloha 5,61 ha
Nadmořská výška 220 m
Území je zvláště chráněno od 20. 11. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Daliboř

Geologie

Geologické podloží tvoří kvartérní štěrkopísky překryté fluvizemí glejovou.

Flóra

Jedná se o jednu z nejdůležitějších lučních lokalit CHKO. Bohatě se zde vyskytuje silně ohrožený kosatec sibiřský, který kvete od května do června modrofialovými květy. Vzácně zde roste violka slatinná a další již běžnější druhy střídavě vlhkých luk - bukvice lékařská, pryšec kosmatý, čertkus luční či koromáč olešníkový.

Fauna

Slatinná louka za loveckou chatou poblíž řeky Moravy obklopena keři uprostřed lužních lesů skýtá životní prostředí pro celou řadu živočichů. Setkat se zde můžeme zejména v době květu keřového patra s celou řadou brouků přilétajících za potravou. Nápadní jsou hlavně velcí leskle zelení zlatohlávci, nebo lokálně vzácní tesaříci Stenocorus meridianus či Anaglyptus mysticus. Vyskytují se zde oba celoevropsky chráněné druhy motýlů ohniváček černočerný a modrásek bahenní. Potkat zde můžeme rovněž oba druhy našich otakárků. Jako loviště území využívá vážka klínatka rohatá, jejíž larvy se vyvíjejí v nedalekém meandrujícím toku řeky Moravy. Mezi uschlými stonky kosatce sibiřského si svou síť staví barevný křižák pruhovaný. Opravdovým zážitkem je pozorování včelojeda lesního, který na zdejší louce vyhrabává hnízda zemních vos. Ozývá se zde každoročně krutihlav obecný.

Způsoby péče o území

Louka je pravidelně kosena a výjimkou porostů kosatce sibiřského.

Omezení pro návštěvníky

Je zakázáno vjíždět do přírodní památky motorovými vozidly, tábořit a rozdělávat ohně, ukládat skládky odpadu, jezdit na koních a kolech mimo účelové cesty a sbírat živočichy.

Víte že

křižák pruhovaný je původem subtropický pavouk z oblasti Středomoří, který však vlivem oteplování zdomácněl i v našich krajích?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt