AOPK ČR >> Častava
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Častava

Častava

Předmět ochrany

Mokřadní biotopy a bývalé rameno řeky s přiléhajícím menším rybníkem. Lokalita s hojným výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 7,41 ha
Nadmořská výška 220 m
Území je zvláště chráněno od 15. 11. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Častava

Geologie

Geologické podloží tvoří kvartérní štěrkové sedimenty překryté fluvizemí glejovou.

Flóra

Z vodní květeny zde roste puškvorec obecný, šmel okoličnatý, ostřice nedošáchor, řeřišnice bahenní šípatka vodní či lakušník okrouhlý. Nejnápadnější je ovšem bohatý výskyt stulíku žlutého, jehož květy a listy plavou na vodní hladině. V červenci zde stulík vytváří koberec žlutých květů jako někde na klidné vodě v dunajské deltě. Na březích rostou především olše a vrby. V létě dominují neprostupné houštiny kopřiv a netýkavek žláznatých.

Fauna

Drobné rybky sem létá lovit ledňáček říční. Vysedává na větévkách a sotva spatří rybku vrhá se střemhlav pod vodní hladinu. Ledňáček u nás zůstává po celý rok a krušné období zažívá hlavně v zimě. Díky způsobu lovu je zamrzlá vodní hladina jeho největším nepřítelem. ...Jeho prudký výpad právě rozčeřil vodní hladinu a vyplašil hejnko motýlic odpočívajících v trsu trav na břehu... Žijí zde dva druhy motýlic, odlišit se dají hlavně modří samci - jeden má celá křídla modrá a druhý má v čirém křídle modrý pásek. Každý vnímavý člověk si tu najde něco svého.

Omezení pro návštěvníky

Je zakázáno vyvážet jakékoli odpady do přírodní památky. Takovéto nelegální skládky vytváří ze zdejší malebné krajiny smetiště.

Víte že

že část PP Častava je staré rameno řeky Moravy? Jde o jedno z posledních zachovalých větších odstavených ramen řeky z výskytem řady vzácných mokřadních a vodních živočichů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt