AOPK ČR >> Dobročkovské hadce
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Dobročkovské hadce

Předmět ochrany

Niva Křemžského potoka (v tomto úseku zvaném Dobročkovský potok) s přirozeně meandrujícím korytem, společenstva potočních střemchových olšin a druhově bohatých vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad v nivě potoka, dále společenstva druhově bohatých mezofilních ovsíkových luk s přechody k širokolistým suchým trávníkům a střídavě vlhké bezkolencové louky na svazích potoční terasy, zvláště chráněné druhy vranka obecná (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri), včetně jejich biotopů.

Základní údaje

Rozloha 7,80 ha
Nadmořská výška 620 - 627 m
Území je zvláště chráněno od 15. 4. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Dobročkovské hadce

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt