AOPK ČR >> Valeč
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les, Újezdní úřad Hradiště Seznam lokalit

Přírodní památka Valeč

Předmět ochrany

Ochrana mineralogického naleziště a hnízdiště chráněných a ohrožených druhů živočichů.

Základní údaje

Rozloha 543,62 ha
Nadmořská výška 560 - 763 m
Území je zvláště chráněno od 11. 5. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les, Újezdní úřad Hradiště
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Valeč

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt