AOPK ČR >> Klikvová louka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Klikvová louka

Předmět ochrany

Přirozené ekosystémy horského vrchoviště a rašelinné smrčiny s pestrým spektrem rostlinných společenstev a vzácných druhů organizmů na ně vázaných

Základní údaje

Rozloha 13,23 ha
Nadmořská výška 768 - 783 m
Území je zvláště chráněno od 10. 7. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Klikvová louka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt