AOPK ČR >> Jedlový důl
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jedlový důl

Předmět ochrany

Geomorfologicky významné horské údolí se skalními útvary, vodním tokem s vodopády a peřejemi a biota na tato stanoviště vázaná, zejména polopřirozený svahový les s ohroženými druhy rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 12,19 ha
Nadmořská výška 648 - 793 m
Území je zvláště chráněno od 10. 7. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jedlový důl

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt